Title Image

Els nostres arxius gràfics

L’Arxiu Josep Serradell compta amb el riquíssim fons fotogràfic del setmanari Avant. Més de 5000 testimonis gràfics del moviment obrer i popular dels anys 80 i 90 del segle XX. Aquesta documentació fou enriquida posteriorment pel treball dels companys de la Fundació Pere Ardiaca.

També es compta amb un fons fotogràfic acumulat pel partit Comunistes de Catalunya des de 2014.

L’arxiu acumula un important fons de cartells i d’adhesius, xapes, banderes i d’altres mostres de cultura material del nostre moviment.

En l’actualitat estem realitzant la catalogació d’aquests fons amb criteris gràfics professionals i en base a treball militant. Tan bon punt es vagi enllestint aquesta catalogació, els fons s’aniran obrint a la consulta.

Cerca per: