Presidència d’una de les comissions.

FOTOGRAFIA

Presidència d’una de les comissions.