Presidència del Congrés.

FOTOGRAFIA

Presidència del Congrés.