Miguel Guerrero, … i el Comitè Central en la cloenda del Congrés.

FOTOGRAFIA

Miguel Guerrero, … i el Comitè Central en la cloenda del Congrés.