Organitzat i LLuita amb la CJC

CARTELL

Campanya afiliació

Esdeveniment: Eleccions al Parlament de Catalunya
Organització: CJC, PCC