REALITAT n.64 i 65

4art Trimestre 2001

SUMARI – 4art Trimestre 2001

Article Autor Idioma
Presentació Toni Barbarà Català
La sanitat pública a debat Ignasi Fina Català
Dona i salut Nafís Sadik Català
Reflexió sobre els grans processos involutius de l’home d’avui Josep Trueta i Raspall Català
Problemes escolars Marta Mata Català
Un mundo cada vez más envejecido y más femenino… ¿También más discriminador? N. Pochtar Pszemiarower Castellà
La justicia es bona per a la salut Norman Daniels, Bruce Kennedy, Jchiro Kawachi Català
A modo de conclusión: apoligía de Dimitri Shostakovich, compositor soviético y deffensor de la ciudad de Leningrado Oriol Martí Castellà
El poema: Raó del cos M. Mercè Marçal Català