Soledad Real i Neus Català

FOTOGRAFIA

Fundació Pere Ardiaca, Sopar anual.
Soledad Real i Neus Català 11 de març de 2006