Title Image

La Biblioteca de l’Arxiu

L’arxiu Josep Serradell compta amb una amplíssima biblioteca composada per milers de llibres i publicacions sobre historia del moviment obrer i del moviment comunista català, espanyol e internacional, així com un important fons d’obres del pensament marxista, del feminisme, de l’ecologisme, i d’altres temàtiques de caire emancipatori.

Aquestes obres procedeixen de la biblioteca de la Fundació Pere Ardiaca i del CC del PCC així com de donacions de diversos companys ( Soledad Real, Manola Rodríguez, Josep Serradell, Margarida Abril, Joan Lou, Rosa Bofill o Joan Tafalla).

En l’actualitat estem realitzant la catalogació d’aquests fons amb criteris bibliotècnics professionals i en base a treball militant. Tant bon punt es vagi enllestint aquesta catalogació la biblioteca s’anirà obrint a la consulta.