Title Image

Els nostres fons documentals

Els nostres fons documentals estan formats per la documentació del Partit dels Comunistes de Catalunya, procedents del seu Comitè Central i de les seves diverses organitzacions locals, comarcals o sectorials entre els anys 1982 y 2014. A l’ensems l’arxiu Josep Serradell és dipositari de la documentació de la Fundació Pere Ardiaca.

Entre els nostres fons documentals comptem amb la riquíssima documentació pertanyent:

• a la comissió de moviment obrer dels anys 80 i 90 del segle XX;
• dels diversos organismes de la direcció del partit (Comitè Central, Comitè Executiu, Secretariat, Comissió d’Organització, i d’altres comissions del Comitè Central);
• de la Joventut Comunista (CJC).

L’arxiu també acull nombrosa documentació procedent del Partido Comunista de España (PCE), del Partit Socialista Unificat de Catalunya i del Partido Comunista de los Pueblos de España (PCPE), així com d’altres partits i organitzacions revolucionàries de Catalunya y d’Espanya.

L’arxiu també compta amb una àmplia documentació de diversos partits comunistes, d’alliberament nacional i revolucionaris de tot el món.

També comptem amb els riquíssims fons documentals donats per diversos companys del PCC com per exemple Josep Serradell (Roman), Margarida Abril, Soledad Real, Pere Ardiaca, Manola Rodríguez, Salvador Martorell, Carola Ribaudí, Adoni González, Joan Josep Nuet, Joan Gallego, Agustí Ruiz, Ignasi Fina o Joan Tafalla. L’ arxiu està obert a noves donacions de fons procedents de militants o d’organitzacions.

En l’actualitat estem realitzant la catalogació d’aquests fons amb criteris arxivístics professionals.

Aquest treball es realitza en base a treball militant per part de diversos companys: Alicia València, Miquel Àngel Sòria, Manuel Moreno, Pancho Gallardo, Jordi López i Joan Tafalla. Tant bon punt es vagi enllestint aquesta catalogació els fons s’aniran obrint a la consulta dels historiadors.