Title Image

Entre el nº 1 de realitat (abril de 1987) i el nº 71-72 de (tercer trimestre de 2003) el Partit dels Comunistes de Catalunya edità la seva revista teòrica Realitat, sota el rètol: “Donar a l’esperança fonament científic”.

Entre els números 1 (abril de 1987) i 8 ( 1988) la directora de Realitat fou: Mari Angels Martínez Castells.

En aquest vuit números hi constava la següent manxeta:
Secretaria de Redacció: Felix Alonso, Antonio Álvarez Solís, Rafael Juan, Joaquín Miras, Juan Muñiz i Joan Tafalla.

Consell de Redacció: Mariano Aragon, Antoni Barbarà, Oscar Colom, Chema Corral, Montserrat Domingo, Leopoldo Espuny, Aurora Gómez, Enric Leira, Antonio Navas, Juan Manuel Patón, Marià Pere, Joan Planas, Eduard Romero, Joan Ramos, Carola Ribaudí i Celestino Sánchez.

Entre el nº 9 (1988) i el nº 61 ( segon trimestre de l’any 2000), el director fou Joaquín Miras.

La manxeta d’aquest primer número d’aquesta etapa era la següent:

Secretaria de redacció: Felix Alonso, Sergi Martínez, Joan Tafalla.

Consell de Redacció: Montse Català, Esteban Cerdan, Palmira Domènech, Montse Domingo, Angels Martínez, Antonio Navas, Carola Ribaudí.

Col·laboradors: Antoni Barbara, Joan Pallisé, J. Manuel Paton, Joan Planas, Miguel Angel Sòria,

Entre aquest número i el numero 16 corresponent a gener de 1990, la manxeta va anar variant amb el temps.

Podem mencionar com a membres de la Secretaria de Redacció, del Consell de Redacció en aquesta etapa o com a col·laboradors a les següents persones:
Ignasi Font, Joan Pallisé, Oriol Martí, Artur Obach, Pep Valenzuela, Carlos Valmaseda, Pep Valenzuela, Antonio Navas, Fernando Lezcano, Miguel Angel Soria, Esteban Cerdan, Montse Català, Esteban Cerdán, Palmira Domènec, Carlos Valmaseda.

Al llarg dels anys l’equip que va col·laborar a l’edició de Realitat també va anar canviant. Entre els noms documentats podem mencionar: Disseny portada: Eduard Romero, Pulpón 88. Dibuixos: Carlos Alvarez. Picatge: Teresa Delgado, Maru Cerón. Muntatge: Rafa Solórzano, Sergi Martínez, Teresa Delgado. Correcció: Rosa González.

A partir del nº 17 de febrer de 1990, el Consell de Redacció patí una reformulació. Seguia essent el director en Joaquín Miras.

La secretaria de redacció fou reforçada: Montse Ortiz, Félix Alonso, Josep Manuel Cazalla, Carlos Valmaseda, Pepe Valenzuela, Joan Tafalla, Jordi Pararols, Oriol Martí, Antonio Navas, Artur Obach y Miguel Guerrero.

Els col·laboradors eren: Miguel Àngel Soria, Montse Català, Nuria Vidal de Llobatera, Cristina Menier, Imma Granados, Rosa Bofill, Margarita García y Joan Pallisé.

El Consell de Redacció estava constituït pel comitè executiu del partit: Marià Pere, Juan Muñiz, Òscar Colom, Francisco Trives, Palmira Domènech, Joan Lou, Jordi Miralles, Antoni Barbarà, Josep ma. Campos, Esteban Cerdan, Félix Farré, José Fuentes, Bartolomé González, Albert Herbera, Àngels Martínez Castells, Joaquín Miras, José Manuel Patón, Joan Planas, Carola Ribaudí, Simón Ródenas, Celestino Sánchez, Josep Serradell, Lola Solís, Joan Tafalla y Josep Vallonesta.

Al llarg del temps es varen anar afegint a la secretaria de redacció: María Comín, Miguel Guerrero, Maria Caprile, Josep Miquel Céspedes, Agustín Marcos, Manuel Domínguez, José Miguel Puertas, Martin Rodrigo, Pere Santágueda, Alejandro Andreassi, Raül Digón, Begoña Simón, Josep Vallhonesta, Jordi López, Eva Balart, Laura Fontana, Elena Monserrate i Pepe Saucedo.

A la llista de col·laboradors s’hi afegiren en diferents moments: Neus Jaumot, Mónica Rueda i Montse Ortiz.

A partir del nº 21 corresponent a setembre de 1990 Realitat canvià de format, passant de l’anterior A-5 ( 21 X 14,5 cm.) a A-4 (29,7 X 21 cm.). El disseny de les portades també es va modernitzar degut al treball de Félix Alonso y de Rodrigo Marcos. A partir del nº 42 ( Març-abril de 1995) el disseny de la portada i la maquetació van córrer a càrrec d’ Agustín Marcos.

En el número doble 62-63 corresponent al segon trimestre de l’any 2001 Mari Àngels Martínez Castells tornà a ser la directora de la revista.

La secretaria de redacció fou modificada de la manera següent: Ariadna Aguilera, Laia Forné, Luís Juberías, Juan Manuel Patón, José Manuel Rúa.

El Consell de Redacció seguí essent el Comitè Executiu del partit, que entre tant s’havia modificat: Marià Pere, Celestino Sánchez, Maria José Pardo, Jordi Miralles, Adelina Escandell, Jordi Ribó, Joan Lou, Juan Medina, Josep Serradell-Roman, Jordi Gasull, Teresa Domènech, Josep Miquel Céspedes, Juan Manuel Patón, Joan Josep Nuet, Agustí Ruiz, Ginés Martínez, Quim Cornelles, Toni Franco, Xavier Cutillas, Miguel Peláez, Miquel Àngel Sòria, Toni Salado, Asun García i Lluís Gallego.

Aquesta tercera etapa de la Revista es prolongà fins a el nº doble 71-72 corresponent al tercer trimestre de l’any 2002.